Op zoek naar wagenmakers in Mariakerke

Heemkundige Marc Manesse van de Koninklijke Heemkundige Kring Marka (Mariakerke/Gent) nam deel aan het participatieve traject over de wagenmakerij. Dit is zijn relaas.

Holronde boogschaaf van een wagenmaker, 1901-1950 (Collectie Bulskampveld).

Zoektocht

Op 4 februari 2021 lanceerde CAG in samenwerking met Histories een online vorming ‘Hoe verzamel je herinneringen aan wagenmakerij?’ Ik wou wel even nagaan of er in mijn gemeente Mariakerke ook wagenmakers actief geweest waren. Mijn belangstelling was na het volgen van de vorming gewekt om verder op speurtocht te gaan in onze gemeente. CAG / Histories verschafte bijkomende informatie via hun Google Drive platform over hoe je de speurtocht kon aanvangen, met enkele links. In de Brusselse almanakken vond ik enkele namen terug van wagenmakers in Mariakerke. De namen Goetgebuer en Blanchaert in 1888 alsook de naam Rutsaert in 1856. 

Uitsnede uit de Almanach Général du Commerce et de l’Industrie (Bruxelles), Brussel, 1888, p. 1996 (Stadsarchief Brussel).

Namen van wagenmakers

Toeval of niet, maar mijn achterbuur is een Goetgebuer. Na contactname kon ik via een familielid in hun stamboom zoeken en wagenmakers terugvinden. Daaruit blijkt dat in hun geraadpleegde akten van de burgerlijke stand, hun beroep soms afwisselend als wagenmaker, charron of timmerman werd opgegeven. De naam Goetgebuer gaat als wagenmaker in Mariakerke terug tot begin de jaren 1815. Verder detailonderzoek naar hun stamboom brachten mij al vlug naar de randgemeenten Drongen en Wondelgem. Verdere opzoekingen in Drongen (staten van goed  en  een volkstelling van 1814/1815) brachten enkele nieuwe namen van wagenmakers aan het licht. Naast de reeds gekende wagenmakers familie Blanchaert vond ik nog als wagenmaker in Drongen de namen Tillieu, Gilles, De Winter, Van Reckhem, Van Ballenberghe, Vercauteren en een generatie eerder de naam Baes (1775).

Wapenschild wagenmakers Gent (Marc Manesse).

Resultaat

Uiteindelijk deed ik tot nu toe al een hele ontdekking van wagenmakers in Mariakerke en omgeving. Verder speurwerk is natuurlijk nodig om de details van deze opeenvolgende generaties wagenmakers of charrons te reconstrueren. Het beroep is vandaag helemaal verdwenen en zelfs misschien helemaal vergeten. Het is daarom leuk om verder op zoek te gaan naar deze belangrijke groep uit vroegere eeuwen. Voor mij was de CAG / Histories handleiding alvast een belangrijke stimulans om verder op zoek te gaan naar de charrons uit de onmiddellijke omgeving van Gent. In een later stadium zal mijn onderzoek alvast een leuk artikel opleveren voor ons Heemkundig Marka Jaarboek. Fantastisch toch. Voor bijkomende info of mogelijke aanvullingen - neem gerust contact op met mij. Mijn belangstelling is alvast gewekt om deze geschiedenis verder te onderzoeken.

Een hondenkar uit het naburige Wondelgem, 1935 (Erfgoedbank Meetjesland).

Auteur

Marc Manesse

Koninklijke Heemkundige Kring Marka
marc.manesse@telenet.be

Terug naar boven