Missie

CAG schreef voor de werking rond de Collectie Bulskampveld een aparte missie uit. Een adviesgroep komt jaarlijks bijeen om de werking af te toetsen met de erfgoedgemeenschap.

De Collectie Bulskampveld verhuisde in 2015-2016 naar een opslagruimte in Zwevezele. Collectie Provincie West-Vlaanderen.

Collectie Bulskampveld is een permanente verzameling die ten dienste staat van de samenleving en erfgoedgemeenschap in Vlaanderen en Brussel. De collectiefocus ligt op het roerend erfgoed van landbouw, voeding, landelijk leven en ambachten sinds de negentiende eeuw in (West-)Vlaanderen, met aandacht voor de nationale en internationale context. Het zwaartepunt van de collectiewerking ligt bij behoud en beheer, onderzoek en ontsluiting.

Om haar missie te volbrengen heeft de Collectie Bulskampveld een adviesgroep opgericht die jaarlijks bijeenkomt. Volgende instellingen maken deel uit van de adviesgroep:

Terug naar boven