Historiek

In 1971 besliste de Provincie West-Vlaanderen om een provinciaal wagen- en karrenmuseum op te richten. De nadruk lag aanvankelijk op het verzamelen van rollend landbouwmateriaal, boerenwagens en karren. De verworven voorwerpen werden overgebracht naar het provinciaal domein Lippensgoed-Bulskampveld in Beernem.

Collectie Bulskampveld was aanvankelijk te bezichtigen op het domein Lippensgoed-Bulskampveld, in de tuin van het kasteel, Beernem, 2011. © Livia Snauwaert

In 1976 besloot het provinciebestuur om in de tuin van het kasteel op het domein Lippensgoed-Bulskampveld galerijen tegen de bestaande tuinmuren aan te bouwen. Daaronder konden heel wat objecten en werktuigen worden getoond.

​In juni 1982 opende het museum. Ondertussen bestond de collectie uit stukken verworven door aankoop en schenkingen. De collectie werd ook uitgebreid met een omvangrijke verzameling ambachtelijke werktuigen via een bruikleen van de Brugse aannemer Arthur Vandendorpe. Deze verzameling werd tentoongesteld in de kelders en kamers van het kasteel Bulskampveld.

Al snel werd de collectiefocus veel ruimer. De verzameling groeide aan met ploegen, eggen, hondenkarren, dorsmachines, boomezels … De klemtoon bleef  wel liggen op het zwaardere materiaal, met andere woorden, wat door lastdieren werd voortgetrokken.

De collectie was tot het najaar van 2015 opgesteld in galerijen in de kasteeltuin. Collectie Provincie West-Vlaanderen.

Het museum besteedde bovendien veel aandacht aan het ambacht van wagenmaker. Op het domein werd een grote wagenmakerij ingericht met materiaal afkomstig uit heel West-Vlaanderen. Ook ander ambachtelijk materiaal, voornamelijk handwerktuigen, werden opgenomen in de collectie.

In de jaren 2000 maakten de kelders en de rest van het kasteel plaats voor een natuur- en streekbezoekerscentrum. Het ambachtelijk materiaal werd ondergebracht op de zolder van het kasteel en de bijgebouwen. Daar waren ze niet meer voor het publiek toegankelijk.

De Provincie West-Vlaanderen slooit eind 2013 een overeenkomst af met CAG voor het project ‘Agrarische erfgoedcollecties in West-Vlaanderen’. Het project omvatte de registratie, waardering, selectie en valorisatie van enkele landbouwcollecties in West-Vlaanderen, waaronder die van het Provinciaal Museum Bulskampveld.

In het kader van de bevoegdheidsoverdracht van de Provincie West-Vlaanderen naar de Vlaamse Overheid verhuisde de volledige collectie in 2015-2016 naar een opslagruimte in Zwevezele. Sinds 1 januari 2018 beheert CAG op vraag van de Vlaamse Gemeenschap de collectie.

In opdracht van de provincie West-Vlaanderen registreerde CAG de collectie, Beernem, 2014.

Collectie

De Collectie Bulskampveld is niet meer publiek toegankelijk. Een ruime selectie is wel online raadpleegbaar via Erfgoedinzicht.be

Terug naar boven