Bouwen voor de eeuwigheid

13 juni 2019

Vanaf 22 juni 2019 tot 5 januari 2020 organiseert Abdijmuseum Ten Duinen de expo 'Bouwen voor de eeuwigheid'. In deze expo spit het museum zijn bouwgeschiedenis uit. In de zoektocht naar sporen van de bouwabten en de vele ambachtslui kwam het museum terecht bij de Collectie Bulskampveld. In de collectie zitten verschillende gereedschappen van de steenhouwer. De steenhouwer was naast de metselaar een van de belangrijkste vaklui op de bouwwerf vroeger. De steenhouwer hakte onderdelen uit natuursteen zoals pijlers en gewelfribben. De werktuigen die de steenhouwer gebruikt, ondergingen in de loop der eeuwen maar weinig verandering. De belangrijkste zijn verschillende beitels, hamers, vlechten en meetinstrumenten. 

Collectiebeheerder Gianna Hubert van het Abdijmuseum Ten Duinen pakt de bruiklenen in. © CAG

Ondermeer volgende stukken uit de Collectie Bulskampveld werden voor de expo in bruikleen gegeven.

Terug naar boven