40 jaar geleden opende het Provinciaal Museum Bulskampveld

Op 24 juni 1982 was het verzamelen geblazen op het domein Lippensgoed-Bulskampveld in Beernem voor de opening van het nieuwe provinciale museum Bulskampveld. Maak kennis met de boeiende geschiedenis die de collectie de afgelopen veertig jaar doorlopen heeft!

 

 

 

Het nieuwe museum zag het daglicht nadat de provincie in 1971 startte met de verwerving van een collectie wagens en karren en rollend landbouwmateriaal, ingegeven door de doorgedreven mechanisatie van de landbouw en het landbouwalaam dat dreigde verloren te gaan.

In 1976 besloot het provinciebestuur om in de tuin van het kasteel op het domein Lippensgoed-Bulskampveld galerijen tegen de bestaande tuinmuren aan te bouwen. Door vele schenkingen en overdrachten groeide de collectie snel, onder andere met een grote deelcollectie ambachtelijk materiaal - zoals materiaal van de wagenmaker, smid, klompenmaker, gareelmaker, tonnenmaker, loodgieter en pompboorder - dat geschonken werd door Brugse aannemer Arthur Vandendorpe.

In juni 1982 opende het museum met een feestelijke receptie en tal van genodigden die zo kennis konden maken met de collectie. Het ambachtelijk materiaal was ondergebracht in de kelders van het kasteel. Rondom de kruidtuin konden bezoekers kennismaken met de bijzondere collectie aan wagens- en karren die tot vandaag een van de kerncollecties is. Het museum was ideaal gelegen en werd al gauw integraal onderdeel van een bezoek aan het provinciaal domein voor jong en oud.

Aankondiging opening provinciaal museum Bulskampveld, 1982. © Fotocollectie Bulskampveld.

Eind jaren negentig en begin jaren 2000 daalde de aandacht voor de collectie en ging de provincie opzoek naar een nieuw elan. De collectie werd opgenomen in het project ‘Agrarische erfgoedcollecties in West-Vlaanderen’ waarbij CAG aan de slag ging om het agrarisch erfgoed in kaart te brengen en gedetailleerd te registreren en waarderen. Zo werd ook de collectie Bulskampveld stuk voor stuk geregistreerd, gefotografeerd en online beschikbaar gemaakt via het platform Erfgoedinzicht

Registratie van de Collectie Bulskampveld. © Collectie Bulskampveld.

In 2014 besloot de provincie om de collectie te verhuizen naar een depot in Zwevezele. De uitdagende logistieke operatie werd uitgevoerd in samenwerking met CAG. Sinds 2018 is de Vlaamse overheid eigenaar van de collectie als gevolg van de overheveling van cultuur en erfgoed van de provincies naar de Vlaamse Gemeenschap. Op vraag van de Vlaamse overheid beheert CAG sindsdien de collectie Bulskampveld, die in totaal zo'n 8500 objecten telt, hoofdzakelijk afkomstig uit West-Vlaanderen uit de periode 1840-1950. CAG staat in voor een optimaal behoud en beheer van de collectie en een veelzijdige publiekswerking die de collectie verder valoriseert.

Depot Zwevezele. © Collectie Bulskampveld.

Contact

Wil je een stuk uit de collectie uitlenen of heb je een andere vraag over de Collectie Bulskampveld? Sven helpt je graag verder.

PUBLIEKSBEMIDDELING EN AANSPREEKPUNT COLLECTIE

Sven Lefèvre

Terug naar boven